Duurzaamheid

ONS ENGAGEMENT VOOR DUURZAAMHEID

Volgens WC Net en de Bolton Group wordt de weg naar duurzaamheid gekenmerkt door verantwoordelijkheid en resultaten. We worden gedreven door de ambitie om te luisteren naar wat onze planeet vraagt, om de kwetsbaarheid van ecosystemen te beschermen, en om de natuurlijke rijkdommen van onze wereld te behouden.

We geloven dat we alleen een betere toekomst kunnen opbouwen door het juiste evenwicht te vinden tussen economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid.
Daarom volgen we het We Care-duurzaamheidsplan, dat gebaseerd is op drie pijlers: Ontginning, Productie en Mensen.
Duurzaamheid is een proces, en om de vooruitgang ervan op te volgen, wil WC Net tegen 2025 bijdragen aan een reeks ambitieuze doelstellingen.

ONTGINNING

ONTGINNING

Ons doel bij de ontginning van grondstoffen is om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Bovendien doen we ons best om de impact van verpakkingsmaterialen te verkleinen en steeds vaker circulair te werk te gaan.

PRODUCTIE

PRODUCTIE

We willen nieuwe processen ontwikkelen zodat we een strategie kunnen toepassen die meer in lijn ligt met de circulaire economie. Daarnaast willen we onze activiteiten steeds verder decarboniseren om zo de klimaatverandering aan te pakken.

MENSEN

MENSEN

Zorgen voor mensen staat centraal in ons traject naar duurzaamheid. We willen met andere woorden de gemeenschappen waarin we actief zijn ondersteunen, en de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers bevorderen.

DE DAGELIJKSE BIJDRAGE VAN WC NET

FORMULES

WC Net past bij het kiezen van de grondstoffen strenge criteria toe voor kwaliteit, veiligheid, circulariteit en duurzaamheid. We zetten ons in om steeds meer natuurlijke bestanddelen te gebruiken die veilig zijn voor onze gezondheid en het milieu. Bovendien gebruiken alle formules in ons gamma derivaten van 100% palmolie, afkomstig van gewassen die beheerd worden volgens de ecologische en sociale duurzaamheidscriteria voor 2025.

VERPAKKINGEN

WC Net maakt deel uit van de Bolton Group en heeft zijn verpakkingsbeleid overgenomen. Daarom zijn we erop gebrand om steeds duurzamere verpakkingen te ontwikkelen. Het beleid is gestoeld op het principe van de vijf R’s:
  • Rethink (heruitvinden): materialen heruitvinden om ze recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar te maken.
  • Recycle (recycleren): de keuze voor gerecycleerde materialen aanmoedigen en de consument informeren over de correcte afvoer.
  • Remove (verwijderen): overtollige en mogelijk gevaarlijke materialen verwijderen.
  • Reduce (verminderen): lichtere materialen gebruiken dan degene die al op de markt aanwezig zijn.
  • Renew (hernieuwen): producten van hernieuwbare bronnen kiezen.

HET PRODUCTIEPROCES

WC Net streeft ernaar om het circulaire productiemodel steeds verder door te voeren in zijn fabriek. De belangrijkste werkpunten zijn afval verminderen, waterbronnen zorgvuldig beheren en hernieuwbare elektriciteit gebruiken.

In onze fabriek in Nova Milanese zetten we ons al vele jaren in voor voortdurende verbeteringen op het vlak van duurzaamheid. Onze belangrijkste verwezenlijkingen van 2021 zijn:

  • 100% hernieuwbare energie gebruiken
  • het totale energieverbruik met 15% verminderen*
  • 29% minder CO2 per afgewerkt product uitstoten*, wat neerkomt op het planten van meer dan 70.000 bomen
  • 100% van ons afval hergebruiken of recycleren

*vs. 2017