Udržitelnost

NAŠE ZAPOJENÍ DO UDRŽITELNOSTI

Pro značku WC Net a skupinu Bolton Group znamená směřování k udržitelnosti cestu odpovědnosti a úspěchu, která je vedena snahou naslouchat požadavkům naší planety a chránit její křehký ekosystém a přispět k zachování přírodních zdrojů.

Věříme, že správná rovnováha mezi ekonomickou, environmentální a sociální odpovědností je jediným způsobem, jak vybudovat lepší budoucnost.
Proto jsme přijali plán udržitelnosti We Care, který je založen na třech pilířích: dodávky, výroba a lidé.
Udržitelnost je cesta a značka WC Net se zavázala přispět k plnění řady ambiciózních cílů do roku 2025, aby mohla sledovat svůj pokrok.

DODÁVKY

DODÁVKY

Cílem v oblasti získávání surovin je ochrana a obnova biologické rozmanitosti. Snažíme se také snížit dopad obalových materiálů a stále více uplatňujeme oběhový přístup.

VÝROBA

VÝROBA

Zavázali jsme se vyvíjet nové procesy s cílem přijmout strategii, která bude více v souladu s oběhovým hospodářstvím, a směřovat naše aktivity k dekarbonizaci v zájmu řešení změny klimatu.

LIDÉ

LIDÉ

Péče o lidi je základem naší cesty k udržitelnosti. To znamená podporovat komunity, ve kterých působíme, a podporovat rozvoj a blaho našich zaměstnanců.

JAK PŘISPÍVÁME K UDRŽITELNOSTI

SLOŽENÍ

Společnost WC Net při výběru surovin uplatňuje přísná kritéria kvality, bezpečnosti, oběhového hospodářství a udržitelnosti. Usiluje o větší používání složek přírodního původu, které jsou bezpečné pro zdraví a životní prostředí. Kromě toho budou všechny přípravky této řady do roku 2025 využívat 100 % palmového oleje získaného z plodin pěstovaných podle kritérií environmentální a sociální udržitelnosti.

OBALY

Společnost Wc Net přijala obalovou politiku skupiny Bolton Group, jejíž je součástí, a zavázala se k rozvoji stále udržitelnějších obalů. Politika se řídí zásadou 5R, a to: Přehodnocení: přehodnoťte materiály tak, aby byly recyklovatelné, znovu použitelné nebo kompostovatelné.
  • Recyklace: podporovat výběr recyklovaných materiálů a poučit spotřebitele o správné likvidaci.
  • Odstranění: odstranit přebytečné a potenciálně škodlivé materiály.
  • Snížení hmotnosti: používat lehčí materiály než ty, které jsou na trhu.
  • Obnova: vybírat výrobky z obnovitelných zdrojů.

VÝROBNÍ PROCES

Společnost WC Net se zavázala ve svém závodě postupně rozšiřovat model oběhové výroby. Hlavními oblastmi činnosti jsou snižování množství odpadu a šrotu, šetrné hospodaření s vodními zdroji a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V našem závodě v Nova Milanese se již mnoho let snažíme o neustálé zlepšování z hlediska udržitelnosti. Mezi naše hlavní úspěchy v roce 2021 patří:

– 100 % energie z obnovitelných zdrojů
– 15 % celkové spotřeby energie*
– 29 % emisí CO2 na hotový výrobek*, což odpovídá vysazení více než 70 000 stromů.
– 100 % využitého nebo recyklovaného odpadu

* Oproti roku 2017.