Trajnost

NAŠA ZAVZETOST ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Za WC Net in grupacijo Bolton je pot do trajnosti ena od odgovornosti in dosežkov, ki jih vodi ambicija, da prisluhnemo, kaj naš planet zahteva, zaščitimo krhkost ekosistema in pomagamo ohranjati naravne vire našega planeta. Verjamemo, da je pravo ravnovesje med gospodarsko, okoljsko in družbeno odgovornostjo edini način za izgradnjo boljše prihodnosti. Zato sprejemamo trajnostni načrt “Mi skrbimo”, ki temelji na treh stebrih: Pridobivanje surovin, proizvodnja in ljudje. Trajnost je pot in za spremljanje njenega napredka se WC Net zavezuje, da bo do leta 2025 pristopil k nizu ambicijoznih ciljev.

PRIDOBIVANJE SUROVIN

PRIDOBIVANJE SUROVIN

Cilj pri pridobivanju surovin je zaščititi in obnoviti biotsko raznovrstnost. Prizadevamo si zmanjševati vpliv embalažnih materialov na okolje, zato vse bolj uporabljamo krožni pristop.

PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

Zavezani smo razvoju novih procesov, da bi vpeljali strategijo, ki bo bolj usklajena s krožnim gospodarstvom, ter usmerili svoje dejavnosti v dekarbonizacijo za spopadanje s podnebnimi spremembami.

LJUDJE

LJUDJE

Skrb za ljudi je v središču naše poti do trajnosti. To pomeni podpirati skupnosti v katerih delujemo, ter spodbujati razvoj in dobro počutje naših zaposlenih.

WC NET - DNEVNI PRISPEVEK

FORMULE

WC Net sprejema stroga merila kakovosti, varnosti, krožnosti in trajnosti pri izbiri surovin. Zavzema se za večjo uporabo sestavin naravnega izvora, ki so varne za zdravje in okolje. Poleg tega bodo vse formulacije v naši ponudbi do leta 2025 uporabljale 100% derivate palmovega olja iz pridelkov, ki se upravljajo v skladu z merili okoljske in družbene trajnosti.

EMBALAŽA

Wc Net je sprejel embalažno politiko skupine Bolton, katere del je, in se zavzema za razvoj bolj trajnostne embalaže. Politiko vodi načelo 5R, in sicer:
  • RETHINK - Ponovno razmislite: premislite o materialih, tako da jih je mogoče reciklirati, ponovno uporabiti ali kompostirati.
  • RECYCLE - Reciklirajte: spodbujajte izbiro recikliranih materialov in poučite potrošnika o pravilnem odlaganju odpadkov.
  • REMOVE - Odstranite: odstranite odvečne in potencialno škodljive materiale.
  • REDUCE - Zmanjšajte: uporabite lažje materiale od tistih na trgu.
  • RENEW - Obnovite: izberite izdelke iz obnovljivih virov.

WC Net vsakodnevno išče trajnostne rešitve za embalažo. Zato smo razvili nova WC NET Style in WC NET Natural Power z embalažo iz 100 % reciklirane plastike. Danes je večina naših plastenk že 100% reciklirana s 50% reciklirano plastiko, od leta 2022 pa bo razširjena na vse naše plastenke. Poleg tega si WC Net nenehno prizadeva doseči popolno recikliranje svoje embalaže do leta 2025.

PROIZVODNI PROCES

WC Net je zavezan k postopnemu povečevanju modela krožne proizvodnje v svojem proizvodnem obratu. Glavna področja delovanja so zmanjševanje odpadkov in ostankov, skrbno ravnanje z vodnimi viri in raba električne energije iz obnovljivih virov.

V našem proizvodnem obratu v Novi Milanese smo že vrsto let zavezani k nenehnemu izboljševanju v smislu trajnosti. Naši glavni dosežki v letu 2021 so:

 

- 100 % energije iz obnovljivih virov, delno proizvedene s fotovoltaičnimi paneli, vgrajenimi na objekt

- 100 % predelanih ali recikliranih odpadkov