Φροντίδα Σωληνώσεων & Αποφρακτικά

Ξεβουλώνουν τις σωληνώσεις χωρίς κόπο και εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές.