ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ

Ξεβουλώνουν τις σωληνώσεις χωρίς κόπο και εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές.