ΜΠΛΟΚ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Για μια τουαλέτα καθαρή και με άρωμα από την πρώτη μέχρι την τελευταία χρήση.